Vzpomínka na pana Ing. Zdeňka Karbera

Vzpomínka na pana Ing. Zdeňka Karbera

Fotogalerie

karber.jpg karber.jpg
9. srpna 2017
Popis

Dne 9. srpna, si připomeneme již dvouleté výroční úmrtí pana Zdeňka Karbera.

Pan Karber se zapsal nesmazatelným písmem do historie našeho města, a to nejen díky své zodpovědné funkci místostarosty, ale také svými koníčky. Těmi den co den smysluplně obohacoval nejen svého ducha, ale současně i široké veřejnosti a činil tak radost. Miloval přírodu, podílel se na mnoha projektech věnujících se výsadbě stovek stromů v našem městě, aktivně se věnoval ovocnářství, vinařství, vždy byl připraven ochotně podat pomocnou ruku a v neposlední řadě velmi rád fotografoval. Tento koníček nádherně prostupoval jeho dennodenní prací co by člena městské samosprávy a zároveň po dlouhou řádku let cenně dokumentoval život ve Velkých Pavlovicích. Nejen za tuto záslužnou činnost mu patří obrovské poděkování, obdiv a úcta.

Věnujme jeho památce tichou vzpomínku...

Text: Karolína Bártová / Foto: Archiv Města Velké Pavlovice /