MAS Hustopečsko tvoří strategický plán, součástí území jsou i Velké Pavlovice

MAS Hustopečsko tvoří strategický plán, součástí území jsou i Velké Pavlovice

Fotogalerie

K1024_DSCN6829.JPG K1024_DSCN6829.JPG
K1024_DSCN6816.JPG K1024_DSCN6816.JPG
K1024_DSCN6820.JPG K1024_DSCN6820.JPG
K1024_DSCN6821.JPG K1024_DSCN6821.JPG
K1024_DSCN6823.JPG K1024_DSCN6823.JPG
K1024_DSCN6826.JPG K1024_DSCN6826.JPG
K1024_DSCN6827.JPG K1024_DSCN6827.JPG
K1024_DSCN6830.JPG K1024_DSCN6830.JPG
15. července 2014
Popis

Představení Místní akční skupiny Hustopečsko

Místní akční skupina Hustopečsko, o. s. zkr. MAS byla založena v roce 2007, svou činnost ale začala vyvíjet až od roku 2012. Je to nezisková organizace, jejímž účelem je podporovat rozvoj venkova ve všech jeho oblastech, tedy oblasti ekonomické, environmentální a sociální. Hlavním cílem tohoto sdružení je zlepšit podmínky pro život v jednotlivých obcích jak pro místní obyvatele, tak být také dostatečně atraktivní pro turisty.

Místní spolky, podnikatelé či zastupitelé města mohli na pracovní schůzce dne 9.7.2014 ve Velkých Pavlovicích v sídle firmy HANTÁLY a.s. na Tovární ulici zjistit více o činnosti MAS, zjistit aktuální a reálné budoucí zdroje a aktivity, zhodnotit reálné šance potřebnosti a udržitelnosti její činnosti ve venkovském prostoru a stanovit možnosti dalšího rozvoje činnosti s ohledem na vnitřní zdroje a potřeby.

Cílem pracovní schůzky ...

  • připomínkování návrhové části strategického plánu
  • informovanost o činnosti MAS Hustopečsko
  • aktivní podílení a zapojení místních lidí na činnostech MAS a přicházení s novými aktivitami
  • povědomí o činnostech MAS veřejnosti
  • šance být úspěšnou MAS v plánovacím období Evropské unie 2014 – 2020 i díky místním lidem.

Obsah pracovní schůzky, do které byli místní lidé zapojeni:

  • objektivní zhodnocení formou dotazníkového šetření, dále také tzv. SWOT analýzou, vytvořením zásobníku projektů nebo chcete-li akčního plánu, vlastním pozorováním, diskusí a studiem interních materiálů o činnosti MAS.

Dotazníky byly zpracovány přítomnými občany Velkých Pavlovic.

Ze 34 možných aktivit nejvíce zajímalo velkopavlovické tyto:

1) Podpora venkovských podniků a podpora vzniku nových pracovních příležitostí

2) Aktivizace zájmu dětí a mládeže o život obce a rozšiřovaní jejich zájmů

3) Zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaření s vodou

4) Propagace regionu a spolupráce podnikatelských subjektů

Je vidno, že většina veřejnosti nemá povědomí o existenci a činnosti MAS, v našem případě MAS Hustopečsko. Proto byly doporučeny možnosti, jakými lze informovanost zlepšit. Jak velkopavlovičtí, tak i další občané obcí území Hustopečska byli představiteli MAS osloveni a požádání o šíření činnosti této organizace, která má nejen za úkol:

  • sdružovat místní lidi, kteří budou vymýšlet projekty, které zde potřebují
  • učit psát projekty tyto obyvatele
  • provádět informační servis pro žadatele
  • a spousta dalších věcí.

MAS Hustopečsko je ve fázi tvorby strategického plánu území a pokud „vše půjde, jak má jít“ bude přínosná pro rozvoj venkova a zemědělství a bude mít potenciál být úspěšná i v dalším plánovacím období Evropské unie 2014 - 2020.

Více o MAS Hustopečsko ZDE.

Foto © 2014 Ing. Přemysl Pálka

15-07-2014-PP