Vzpomínka na pana Ing. Zdeňka Karbera

Vzpomínka na pana Ing. Zdeňka Karbera

Fotogalerie

zdirec-00.JPG zdirec-00.JPG
8. srpna 2018
Popis

Dne 9. srpna 2018 tomu budou již tři roky, kdy nás navždy opustil náš významný spoluobčan, místostarosta města a v neposlední řadě vynikající fotograf, který se díky svému koníčku zasloužil o velmi bohatý a kvalitní fotoarchiv města, pan Ing. ZDENĚK KARBER.

Jeho nečekané úmrtí zasáhlo nejenom bývalé kolegy z městského úřadu, členy rady a zastupitelstva města, ale také celou nejen velkopavlovickou veřejnost.

Ačkoliv je Ing. Karber zapsán i do politické a pracovní historie města, rádi bychom na něho vzpomínali jako na dobrého člověka a přátelského kolegu.

Pan Zdeněk Karber tak jak jsme ho vídávali nejčastěji,

dobře naladěného, s upřímným úsměvem…

Text: Karolína Bártová / 8.8.2018