SOUTĚŽ - Informační centrum 2014

SOUTĚŽ - Informační centrum 2014

Fotogalerie

VLP_InfoCentrum2014_A4 indd (2).jpg VLP_InfoCentrum2014_A4 indd (2).jpg
18. června 2014
Popis

Asociace turistických informačních center ČR ve spolupráci s VLP, a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz a agenturou CzechTourism vyhlašuje 6. ročník soutěže popularity turistických informačních center s názvem Informační centrum 2014.

Dovolte, abychom Vás co nejzdvořileji požádali o Vaši podporu Turistického informačního centra Velké Pavlovice v této soutěži, která bude ukončena ve čtvrtek 31. července 2014.

Hlasovat pro TIC Velké Pavlovice (pořadové číslo 47) můžete na odkazu ZDE.

Z důvodu ochrany soutěže bude umožněno hlasovat pouze jednou z jedné IP adresy. Po dobu soutěže budou na stránkách průběžně umisťovány aktuální informace o letošní turistické sezoně, o činnosti jednotlivých informačních center a další zajímavosti z regionů ČR. První tři turistická informační centra (TIC) v každém kraji s nejvyšším počtem platných hlasů budou posouzena mystery shopingem (utajenou návštěvou). Návštěva ověří kvalitu poskytovaných služeb turistických informačních center.

Pokud nebude u žádného TIC hodnocení nižší než 70 %, bude pořadí prvních tří informačních center zachováno a vítězem soutěže v daném kraji se stane informační centrum s nejvyšším počtem platných hlasů.

V případě, že TIC na prvním místě bude mít nižší hodnocení mystery shopingem než 70 %, postupuje na jeho místo další TIC v pořadí, které má hodnocení vyšší, nebo rovno 70 %. To by se v tomto případě stalo vítězem v daném kraji. Utajená kontrola tak může potvrdit kvalitu poskytovaných služeb, nebo také odhalit nedostatky v obsluze klientů. V tom případě by mohla mít dopad i na změnu pořadí.

Soutěž byla zahájena v pondělí 16. června a ukončena bude ve čtvrtek 31. července 2014. Informace o soutěži získají zájemci v tištěných regionálních titulech Deníku a také v informačních centrech. Vítězové v každém kraji budou oceněni. Slavnostní vyhlášení soutěže proběhne při společenském večeru A.T.I.C. ČR v Plzni ve čtvrtek 9. října 2014.

Velmi Vám předem za každý cenný hlas děkujeme a přejeme pohodové letní prázdniny a příjemnou dovolenou!

18-6-2014 EB