Byl i sv. Martin na bílém koni

Související objekty

Víno z Velkých Pavlovic o. s.

Víno z Velkých Pavlovic o. s.
Naše sdružení vinařů z Velkých Pavlovic pořádá každoročně rozsáhlou a dlouhodobou akci pod názvem Otevřené vinné sklepy. Jedinečnost a obliba této akce spočívá především ve skutečnosti, že si návštěvníci našeho města mohou (od konce dubna až do konce září) zajít kdykoliv do vinného sklepa ...
Více informací >>

Byl i sv. Martin na bílém koni

Fotogalerie

K1024_Pavlovice-44.JPG K1024_Pavlovice-44.JPG
K1024_Pavlovice-4.JPG K1024_Pavlovice-4.JPG
K1024_Pavlovice-8.JPG K1024_Pavlovice-8.JPG
K1024_Pavlovice-12.JPG K1024_Pavlovice-12.JPG
K1024_Pavlovice-20.JPG K1024_Pavlovice-20.JPG
K1024_Pavlovice-24.JPG K1024_Pavlovice-24.JPG
K1024_Pavlovice-26.JPG K1024_Pavlovice-26.JPG
K1024_Pavlovice-28.JPG K1024_Pavlovice-28.JPG
K1024_Pavlovice-31.JPG K1024_Pavlovice-31.JPG
K1024_Pavlovice-35.JPG K1024_Pavlovice-35.JPG
K1024_Pavlovice-37.JPG K1024_Pavlovice-37.JPG
K1024_Pavlovice-38.JPG K1024_Pavlovice-38.JPG
K1024_Pavlovice-41.JPG K1024_Pavlovice-41.JPG
K1024_Pavlovice-45.JPG K1024_Pavlovice-45.JPG
K1024_Pavlovice-51.JPG K1024_Pavlovice-51.JPG
K1024_Pavlovice-53.JPG K1024_Pavlovice-53.JPG
K1024_Pavlovice-54.JPG K1024_Pavlovice-54.JPG
K1024_Pavlovice-59.JPG K1024_Pavlovice-59.JPG
K1024_Pavlovice-61.JPG K1024_Pavlovice-61.JPG
K1024_Pavlovice-63.JPG K1024_Pavlovice-63.JPG
15. listopadu 2017
Popis

V sobotu 11.11. 2017 proběhly ve Velkých Pavlovicích tradiční Svatomartinské otevřené sklepy. Protože to letos vycházelo přesně na svátek svatého Martina, rozhodli jsme se společně, že obohatíme program. Díky městu, které nám postavilo pódium, jsme měli zázemí. Z místopředsedy spolku Petra Mikulici jsme udělali svatého Martina, který se na tuto roli velmi dobře připravil. Pozval místního pana faráře na oběd, aby mu řekl vše o tomto svátku, sv. Martinovi a zvycích. Dále mu také zapůjčil plášť, tajemnice spolku Lucie Prokešová koupila husu a program mohl začít.

Po úvodním slově následovala přehlídka traktorů místních vinařů, které měli zapřažené veškeré nářadí na obdělávání vinohradů a postupně procházeli přesně podle ročního období a průvod končil traktorem ze ŠSV, který měl zapřažený dokonce i kombajn na hrozny. V 11 hodin 11 minut jsme si všichni slavnostně přiťukli mladým vínem, které vinaři rozlévali ze svých koštýřů a pak následovala scénka o sv. Martinovi v netradičním komickém provedení herců z Vysočiny. V závěru nechyběl ani bílý kůň, kterého dovedl pan Štěpán Melichar. Tím byl program ukončen a lidé se rozešli do otevřených sklepů.

Lubomír Zborovský, předseda spolku Víno z Velkých Pavlovic