Mezi dvěma tlakovými nížemi, přesto se Vinobraní vydařilo

Mezi dvěma tlakovými nížemi, přesto se Vinobraní vydařilo

Fotogalerie

C797089D-8454-4143-9AC6-A59D884DCFC6.jpg C797089D-8454-4143-9AC6-A59D884DCFC6.jpg
03F52962-8F98-4B44-A4B1-F67B571CA3E4.jpg 03F52962-8F98-4B44-A4B1-F67B571CA3E4.jpg
4FC6B6ED-EF43-40A7-896C-538AD38A6E07.jpg 4FC6B6ED-EF43-40A7-896C-538AD38A6E07.jpg
2FCA4578-FF88-42FA-8219-B5B93C0B5825.jpg 2FCA4578-FF88-42FA-8219-B5B93C0B5825.jpg
6DFEE04C-3A60-41D2-95CF-B82967021A5B.jpg 6DFEE04C-3A60-41D2-95CF-B82967021A5B.jpg
6EDE349C-6920-4868-AA2E-8A74DF7C8700.jpg 6EDE349C-6920-4868-AA2E-8A74DF7C8700.jpg
7F38B002-0F79-4A75-A15D-EE4C05A89F3B.jpg 7F38B002-0F79-4A75-A15D-EE4C05A89F3B.jpg
9AA8636B-B996-4523-A5F6-7553B26143F9.jpg 9AA8636B-B996-4523-A5F6-7553B26143F9.jpg
23FB0C51-27D3-4F9F-8C1D-E1F4D5FFC86C.jpg 23FB0C51-27D3-4F9F-8C1D-E1F4D5FFC86C.jpg
27D88E99-C412-4A73-A836-6DA9CE7109FE.jpg 27D88E99-C412-4A73-A836-6DA9CE7109FE.jpg
1F2ED3E3-5537-4A6C-826A-C26FAA4D5142.jpg 1F2ED3E3-5537-4A6C-826A-C26FAA4D5142.jpg
33C32109-3B2A-487E-AB5C-DC849E26C129.jpg 33C32109-3B2A-487E-AB5C-DC849E26C129.jpg
50FF8A81-CA6D-4891-9689-1F4465075FD2.jpg 50FF8A81-CA6D-4891-9689-1F4465075FD2.jpg
69EE396D-C269-476C-8875-E4E9AEC59D1C.jpg 69EE396D-C269-476C-8875-E4E9AEC59D1C.jpg
075FB6CE-330C-404E-9558-9D5F65DDAE78.jpg 075FB6CE-330C-404E-9558-9D5F65DDAE78.jpg
77C3C33D-6C1D-4777-8B1D-C34EA6DD867E.jpg 77C3C33D-6C1D-4777-8B1D-C34EA6DD867E.jpg
99A7103B-7BF9-4323-88AA-E1C2E58B2458.jpg 99A7103B-7BF9-4323-88AA-E1C2E58B2458.jpg
129D01CB-C855-4316-8D2F-59D9A00BB118.jpg 129D01CB-C855-4316-8D2F-59D9A00BB118.jpg
234E1BA0-548F-41F1-AFB3-7BA6CF29BC14.jpg 234E1BA0-548F-41F1-AFB3-7BA6CF29BC14.jpg
431D8EF6-72C7-42E6-910E-56895F03AB8A.jpg 431D8EF6-72C7-42E6-910E-56895F03AB8A.jpg

Více >>
15. září 2014
Popis

VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ 2014 bylo od samého začátku poznamenáno stigmatem neúnavného deště. Pořadatelé na něj však šalamounsky vyzráli, mokrou variantou a operativním snížením vstupného na polovic, a vyplatilo se! Přestože se střední Evropa a s ní i celé velkopavlovické slavnosti ocitly mezi dvěma tlakovými nížemi a před deštěm nebylo úniku, všichni se skvěle bavili a návštěvnost za těchto podmínek naprosto předčila veškerá nejoptimističtější očekávání.

Letošní „mokrá varianta“ spočívala v přesunutí všeho dění a programu pod střechu. Kultura se odvíjela v azylu sokolovny, burčák a víno se popíjely ve starobylých prostorech sousední sýpky a výstava zemědělských výpěstků se schovala do budovy Ekocentra Trkmanka. A pokud právě nepršelo, došlo i na plac za sokolovnou. Na pódiu bylo sice liduprázdno, avšak z reproduktoru umístěném do vnějších prostor se linula hudba a písně celého programu.

Posun termínu? Přetlak folklóru a spojení s Dary jižní Moravy

Pořadatelé akce Velkopavlovického vinobraní posunuli v roce 2014 premiérově termín o dva týdny dále. Poprvé v novodobé historii se konalo až v polovině září. Volba to nebyla určitě scestná a dobře nepromyšlená, ale nevyzpytatelné počasí jednoznačně ukázalo, kdo je v takových případech pánem.

Hlavním důvodem výše zmiňovaného posunu termínu byl především srpnový přetlak folklórních akcí. Považte sami, zahrávky hodů, stavění máje, hody, hodky, pohodí a hned na to slavnosti vinobraní… To už ani ti nejotrlejší a nejzapřisáhlejší kulturomilci prostě nedávají.

Dalším důvodem čtrnáctidenního posunu bylo spojení termínu Velkopavlovického vinobraní s druhým ročníkem Zemědělské výstavy DARY JIŽNÍ MORAVY. Zde se logicky předpokládalo, že bude v polovině září více dozrálého ovoce, zeleniny a květin k vystavení. I tady nás počasí nepěkně vypeklo. Svou bohatou zálivkou posledních dnů způsobilo vysokou hnilobu případných exponátů, jejich poškození, v mnoha případech se díky podmáčené půdě nedalo dostat ani do polí a vinic produkty sklidit. Tím výstava trošku utrpěla a nebyla tak bohatá jako loni.

Vinobraní ve Velkých Pavlovicích? Slavnost pro celou rodinu, za každého počasí ...

A samotné Vinobraní? Ani dešťové kapky jeho věhlas a hlavní motto „Slavnosti pro celou rodinu“ nesmyly. Velkopavlovické slavnosti úrody jsou akcí veskrze komorní, rodinnou, orientovanou na místní folklór a tradice, vyhýbající se megalomanským programům a komerčním tahákům. Ty jsou k mání v nedalekém Mikulově či Znojmě a záleží jen na návštěvnících, co je jim bližší a jakou variantu zábavy s burčákem a vínem zvolí.

Pokud je jejich gustem domácká a přátelská atmosféra a rozhodli se strávit druhý zářijový víkend roku 2014 ve Velkých Pavlovicích, určitě nešlápli vedle. Páteční i sobotní program nabídl pořádnou dávku hudby a to nejen folklóru, ale třeba i jazzu, muzikálu, dobové středověké hudby, world music, blues, swingu, rock’n’rolu, došlo i na ohnivou show a nebo na milá vystoupení dětí v čele s místním folklórním souborem při MŠ SADOVÁČEK.

Dva středobody, krojovaný průvod městem a scénka Zarážení hory

Samozřejmě nechyběl ani středobod celých dvoudenních slavností, vlastně dva středobody. Tím prvním byl vždy netrpělivě očekávaný a vyhlížený PRŮVOD KROJOVANÉ MLÁDEŽE městem, v čele oproti hodům ozvláštněný ohromnými hrozny révy vinné, symboly Velkopavlovického vinobraní. Tady nekompromisní režisér celé akce, tedy počasí, asi „podcenilo“ situaci a zapomnělo k radosti všech návštěvníků a samotných krojovaných kropit.

Druhým středobodem dění byla každoročně aktuálně sepsaná a nově nastudovaná humorná scénka ZARÁŽENÍ HORY. Místní ochotníci ruku v ruce s počasím nenechali na nikom a ničem „nit suchou“. Na přetřes tak dle očekávání došly kilometry „předvolebních“ chodníků, politická situace na Ukrajině a v Rusku v souvislosti se zvýšeným odběrem plynu v tomto období a noční vůní meruněk po celém městě… a tlampač místního rozhlasu, pro tento okamžik převtělený do podoby bubeníka Francka Melichara, nabádal k možnosti praní špinavých peněz, ve zdejší čistírně za kolejama...

Jedna perla střídala druhou, salvy smíchu podobnými hláškami kulminovaly, ale nakonec v souladu se scénářem scénky došlo i k závěrečnému meritu věci, tedy zaražení hory, rituálnímu uzavření vinice až do sklizně, vinobraní... Jen doufejme, že nás do vinohradů voda pustí a už nebude dál úrodě škodit.

Junior Band, pecka letošního programu ...

Z programového pel melu vystoupení řady protagonistů je na místě vypíchnout skvělý sobotní hřeb, večerní koncert skupiny mladých hudebníků JUNIOR BAND s velkopavlovickou zpěvačkou s velkým „zet“ Karolínou Osičkovou. Slovy nepopsatelná show, snad jen pro ilustraci – tančil každý, kdo má nohy :-)!

Déšť nedéšť, Velkopavlovické vinobraní roku 2014 se skvěle vydařilo!

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na jeho letos díky přírodním vlivům ztížené realizaci, všem vystupujícím a také všem, které počasí neodradilo, dorazili do Velkých Pavlovic a dobře se bavili.

Zdroj: TIC Velké Pavlovice

Foto © 2014 Marek Musil

15-9-2014 EB