Realizace projektu

Realizace projektu

Fotogalerie

ROP JV a EU.JPG ROP JV a EU.JPG

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

0.1 - příprava projektové dokumentace projektu pro podání žádosti

_________________________________________________________________

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Aktivita 1: Vytvoření regionálního produktu vinařského cestovního ruchu

1.1 - Sestavení databáze turistických cílů, atraktivit a služeb

1.2 - Sjednocení komplexní nabídky atraktivit a služeb vinařského cestovního ruchu

1.3 - Vytvoření tematických programů vinařského cestovního ruchu

1.4 - Vlastní tématické naplnění modernizovaného webového portálu Modré Hory

_________________________________________________________________

Aktivita 2: Vytvoření informačního a navigačního systému turistického produktu

2.1 - Příprava a sestavení řídícího informačního systému a modernizovaného webového portálu

2.2 - Vytvoření interaktivní nabídky vinných sklepů, ubytovacích a gastronomických zařízení pomocí informačních panelů a stojanů v obcích Modré Hory

2.3 - Zkušební provoz informačního systému s provozovateli služeb

_________________________________________________________________

Aktivita 3: Marketingová a propagační podpora turistického produktu

3.1 - Analýza trhu vinařské turistiky

3.2 - Marketingová kampaň produktu Modré Hory pomocí slevových turistických karet ve vybraných TIC a ve vybraných obchodních centrech Jižní Moravy, mediální kampaň

3.3 - Propagace produktu na internetu ve spolupráci s CCR JM, Jihomoravským krajem, Nadací Partnerství

3.4 - Návrh vinařských veletrhů Modré Hory

_________________________________________________________________

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

4.1 - Interaktivní webový portál regionálního turistického produktu Modré Hory

4.2 - Dlouhodobý marketing a propagace produktu (distribuce slevových karet produktu, internet ve spolupráci s CCR JM)

4.3 - Informační a naváděcí systém pro návštěvníky ve vinařských obcích mikroregionu Modré Hory

4.4 - Pravidelné pořádání vinařského veletrhu Modrých Hor - účast na Go a Region Tour (od r. 2012).

_________________________________________________________________

ROP JV a EU.JPG

_________________________________________________________________