Klub přátel historie v Kobylí

Související objekty

Suchořádská zmola - sklepní ulička v Kobylí

Suchořádská zmola - sklepní ulička v Kobylí
Kdysi tu byla "zmola" tedy rokle. A dnes je to sklepní ulička, místo, kde vinaři nejen pracují, ale také se schází kvůli pokoštování typických kobylských vín. V dolní části areálu se nachází starý dřevěný lis, dar Obci Kobylí od místního občana Ludvíka Vrbase ...
Více informací >>

Obecní Muzeum Kobylí

Obecní Muzeum Kobylí
Muzeum obce Kobylí bylo otevřeno 27. 6. 1997 za mimořádného úsilí Klubu přátel historie a za podpory obce v prostorách staré měšťanské školy a podařilo se zde vybudovat rozsáhlou národopisnou expozici, která v blízkém okolí těžko hledá konkurenci ...
Více informací >>

Dětské hodečky v Kobylí již potřetí!

Dětské hodečky v Kobylí již potřetí!
Obdobně jako v předešlé dny, slunce příjemně hřálo průvod krojovaný dětí a mládeže do zad. Krásný průvod směřoval od místního muzea až do sokolské zahrady, která se zaplnila návštěvníky. Za doprovodu dechové hudby KATEŘINKA Z ČEJKOVIC se přítomní účastnili velmi zajímavého programu...
Více informací >>

Více >>
Klub přátel historie v Kobylí

Fotogalerie

K1024_DSCN0026.JPG K1024_DSCN0026.JPG
K1024_DSCN0029.JPG K1024_DSCN0029.JPG
K1024_DSCN0031.JPG K1024_DSCN0031.JPG
K1024_DSCN0035.JPG K1024_DSCN0035.JPG
K1024_DSCN0019.JPG K1024_DSCN0019.JPG
K1024_DSCN0037.JPG K1024_DSCN0037.JPG
K1024_DSCN8345.JPG K1024_DSCN8345.JPG
K1024_DSCN8390.JPG K1024_DSCN8390.JPG
K1024_DSCN8398.JPG K1024_DSCN8398.JPG
K1024_DSCN8374.JPG K1024_DSCN8374.JPG

Kontakt

Kobylí , 691 10, Kobylí
Telefon: 608 889 966
Kontaktní osoba: Radoslava Obadalová

Popis

Klub přátel historie vznikl 6. 12. 1993. Podnětem k založení tohoto spolku se stala vzpomínková slavnost pod názvem „Kobylí, dědina své rodačce Augustě Šebestové, roz. Bezděkové“. Kulturní akce byla uspořádána k 60. výročí úmrtí této významné osobnosti obce i kraje a také k poctě celé rodině Bezděků, jejíž zásluhou se obec Kobylí v 2. polovině 19. století řadila k nejpokrokovějším osadám kraje. Následný ohlas i vřelé přijetí pamětníky i ostatními občany vedl k založení spolku. Zvednutí zájmu o historii obce nepochybně ovlivnily fotografické dokumenty a bohaté písemné záznamy v obecních kronikách vedených Františkem Bezděkem, Augustou Šebestovou a dalšími členy rodiny Bezděků. Dochované lidové zvyky a tradice v obci spolu s připomenutím lidové kultury na vesnici 19. století, jak ji zaznamenala A. Šebestová v „Lidských dokumentech“ podnítily snahu o udržení lidové tvorby, krojů, písní. Vedly také postupně k myšlence trvalého uchování památek po předcích a pak ke vzniku muzea obce. Klub nejdříve začal sběrem starých dokumentů za účelem příležitostné výstavy. Starodávných předmětů přibývalo. Obec za účelem vybudování napřed jen národopisné sině poskytla téměř nevyužívané prostory staré školy. Nejnáročnějším úsekem práce byla renovace sebraného sbírkového materiálu. Takto, z obětavosti a nadšení kobylských občanů, z vytrvalé a houževnaté práce více než stovky dobrovolníků začalo vznikat kobylské muzeum, které bylo 29.6.2012, díky pochopení a podpoře obecního zastupitelstva, slavnostně otevřeno. Společným úsilím členů Klubu přátel historie a jejich příznivců se podařilo vybudovat národopisnou expozici, která ukazuje lidovou tvorbu, krásu kroje našeho regionu – Hanáckého Slovácka, podává obraz života dřívějších pokolení.

Více zde: http://kphkobyli.webnode.cz/